Skip naar content

Biodiversiteitsherstel begint met heldere afspraken en meetbare doelen

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit biedt een wetenschappelijk onderbouwde selectie van de belangrijkste doelen voor biodiversiteitsherstel in Nederland op nationaal niveau, in samenhang met internationale afspraken en beleid. De informatie is onafhankelijk, actueel en gebaseerd op betrouwbare data uit openbare bron.

Heiig rivierlandschap | © Marten Schoonman
Marten Schoonman

 

Voor de veertien doelen van het Dashboard zijn als uitgangspunt doelen geselecteerd van de Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS).

De Europese Biodiversiteitsstrategie is een pijler van de Europese Green Deal en een aanvulling op de huidige Vogel- en Habitatrichtlijn. Lees meer over de Europese Biodiversiteitsstrategie en haar doelen op deze pagina en te downloaden rapport quickscan EU-biodiversiteitstrategie.

De voortgang van de doelen wordt nauwlettend gemonitord aan de hand van indicatoren. Daarmee maken we inzichtelijk hoe ver we zijn richting de beoogde resultaten voor Nederland als geheel. En zo weten we waar de prioriteiten liggen.

Bij elk doel wordt in hoofdlijnen beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden. Zo biedt het Dashboard handelingsperspectief voor beleidsmakers en professionals en wegwijzers voor de burger, om biodiversiteit te behouden en te herstellen.

Meer informatie over het Dashboard is hier te vinden.

 

 

De biodiversiteit aan de beterende hand helpen

De natuur beschermen en uitbreiden

Het verminderen van de druk op de biodiversiteit

Het stimuleren van systeemverandering