Skip naar content

Over het Dashboard

Inzicht- en actiegericht

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit dashboard biedt beleidsmedewerkers, bestuurders, natuur- en andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers en andere belanghebbenden inzicht, richting en maatregelen om gezamenlijk te werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.

 

Aansluitend op internationale doelen

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit rapporteert de voortgang van Nederland op internationale en Europese biodiversiteitsdoelen die belangrijk zijn voor Nederlandse biodiversiteit.

Betrouwbaar

Doelen zijn onderverdeeld in vier thema’s en worden gemeten aan de hand van indicatoren uit verschillende bestaande informatiebronnen over de staat van biodiversiteit in Nederland.