Skip naar content

De biodiversiteit aan de beterende hand helpen

Weerspiegeld in positieve toestand en trends van soorten, habitats en ecosysteemdiensten.

Wat houdt dit thema in?

Dit thema brengt in beeld hoe de toestand is van veel plant- en diersoorten en of populatietrends zich verbeteren richting een gunstige staat van instandhouding. Hetzelfde geldt voor de habitats van plant-en diersoorten. Daarbij richten we ons op de strikt beschermde soorten en habitats volgens richtlijnen van de Europese Unie. Voor deze soorten en habitats wijst deze Europese Vogel- en Habitatrichtlijn binnen Nederland ook specifieke gebieden aan, de zogenaamde Natura 2000-gebieden. Voor zowel het herstel van soorten als van habitats zijn er doelen vastgesteld om een verbetering van minimaal 30% te realiseren in 2030.

Waarom is dit belangrijk?

In verschillende Europese verdragen en wetten is afgesproken om aan herstel van soorten, habitats en ecosystemen te werken. Dit is ook in nationale wetten geborgd, zoals de Wet Natuurbescherming, Omgevingswet (per 1 januari 2024) en de Visserijwet. Naast de passieve bescherming in wetten liggen er ook officiele doelen voor actieve bescherming. Bovendien vinden we de intrinsieke waarde van natuur in Nederland van groot belang.

Tot slot, ecosystemen leveren producten en diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Als we biodiversiteit verliezen, verliezen we dus meer dan alleen plant- en diersoorten.